تابع ریاضی sumif برای جمع داده ها با استفاده از معیار و شرط

آبان ۱۲, ۱۳۹۴
Excel

فیلم آموزش تابع SUMIF و کاربرد آن در نرم افزار اکسل

فیلم آموزش تابع SUMIF و کاربرد آن در نرم افزار اکسل: برای اعمال جمع اعداد یک ردیف یا ستون در نرم افزار اکسل پیشتر آموختیم که […]
error: !! محتوا محافظت شد