تابع ریاضی sumif برای جمع داده ها با استفاده از معیار و شرط

آبان ۱۲, ۱۳۹۴
Excel

فیلم آموزش تابع SUMIF و کاربرد آن در نرم افزار اکسل

فیلم آموزش تابع SUMIF و کاربرد آن در نرم افزار اکسل: براي اعمال جمع اعداد يك رديف يا ستون در نرم افزار اكسل پيشتر آموختيم كه […]
error: !! محتوا محافظت شد