استفاده از چندین کانکشن یا اتصال اینترنت بصورت همزمان و جداگانه

دی ۵, ۱۳۹۴
internet

فیلم آموزش استفاده از چند اتصال اینترنت همزمان و جداگانه

فیلم آموزش استفاده از چند اتصال اینترنت همزمان و جداگانه: در ویندوز از ۲ یا چند کانکشن یا اتصال اینترنت همزمان نمی توان استفاده کرد و […]