آموزش تابع Lookup نرم افزار اکسل

آذر ۲۴, ۱۳۹۴
Excel

آموزش تابع Lookup و نحوه ی استفاده آن در نرم افزار اکسل

آموزش تابع Lookup و نحوه ی استفاده آن در نرم افزار اکسل: تابع Lookup: این تابع برای بازگرداندن مقداری از یک محدوده (یک ردیف یا یک […]
error: !! محتوا محافظت شد