آموزش تابع COUNT و کاربرد آن در نرم افزار اکسل

شهریور ۱۸, ۱۳۹۴
Excel

آموزش تابع COUNTIF و کاربرد آن در نرم افزار اکسل

آموزش تابع COUNTIF و کاربرد آن در نرم افزار اکسل: تابع COUNTIF برای شمارش سلولها در یک محدوده یا جدول (جدول و کاربرد آن در اکسل ) […]
error: !! محتوا محافظت شد