آموزش تابع COUNT و کاربرد آن در نرم افزار اکسل

شهریور ۱۵, ۱۳۹۴
Excel

آموزش تابع COUNT و کاربرد آن در نرم افزار اکسل

آموزش تابع COUNT و کاربرد آن در نرم افزار اکسل: تابع COUNT شمارش سلولهای اکسل که شامل اعداد و یا شمارش اعداد در لیست آرگومان هستند […]
error: !! محتوا محافظت شد