تغییر کاراکتر جدا کننده
آموزش نحوه ی تغییر کاراکتر جدا کننده آرگومان ها و پارامترها در توابع اکسل
آبان ۲, ۱۳۹۶
فرم ورود اطلاعات
فیلم آموزش ساخت فرم ورود اطلاعات در نرم افزار Microsoft Excel
آبان ۲, ۱۳۹۶
تابع INDEX

INDEX Function

فیلم آموزش نحوه ی استفاده از تابع INDEX نرم افزار اکسل

تابع INDEX: این تابع مایکروسافت اکسل یک مقدار را در یک جدول بر اساس تقاطع موقعیت سطر و ستون در آن جدول باز می گرداند.

تابع INDEX یک تابع ساخته شده در گروه توابع Lookup/Reference (توابع جست و جوی اطلاعات خاص در مجموعه ای از داده ها) طبقه بندی میشود.. این تابع می تواند در یک Worksheet در اکسل استفاده شود. بعنوان یک تابع Worksheet می تواند بخشی از یک فرمول در سلول یک برگه وارد شود.

فهرست: روشهای استفاده از تابع INDEX

 •  گزینه اول:فرم آرایه؛ اگر می خواهید مقدار یک سلول مشخص شده یا آرایه ای (محدوده ای) از سلول ها را باز گردانید از فرم آرایه استفاده می کنید.
 • گزینه دوم: فرم مرجع؛ اگر میخواهید یک مرجع از سلولهای مشخصی را برگردانید از فرم مرجع استفاده می کنید.
INDEX Array01 فیلم آموزش نحوه ی استفاده از تابع INDEX و کاربرد آن در نرم افزار اکسل

INDEX Arguments


OPTR فیلم آموزش نحوه ی استفاده از تابع INDEX و کاربرد آن در نرم افزار اکسلگزینه اول: فرم آرایهOPTl فیلم آموزش نحوه ی استفاده از تابع INDEX و کاربرد آن در نرم افزار اکسل

 توضیحات:

مقدار یک عنصر در یک جدول یا یک آرایه را که توسط ردیف ها و عناصر ستون انتخاب شده است را بر می گرداند.

اگر اولین آرگومان از INDEX یک آرایه ثابت باشد از فرم آرایه استفاده میشود.

نحوه کاربرد (Syntax):

 • آرگومان محدوده  (Array): یک آرگومان اجباری است. یک محدوده از سلولها یا یک محدوده (Array) ثابت.
  • اگر محدوده شامل تنها یک ستون یا ردیف باشد. متناظر آرگومان Row_num یا Column_num اختیاری است.
  • اگر آرایه بیش از یک ردیف و بیش از یک ستون داشته باشد، تنها Row_num یا Column_num استفاده می شود. INDEX یک محدوده از کل ردیف یا ستون در آرایه را باز می گرداند.
 • آرگومان شماره ردیف (Row_num): یک آرگومان اجباری است. ردیف انتخاب شده در یک محدوده که مقدار آن را باز می گرداند. اگر Row_num حذف شود، Column_num اجباری است.
 • آرگومان شماره ستون (Column_num): اختیاری است. ستون انتخاب شده در یک محدوده که مقدار آنرا باز می گرداند. اگر Column_num حذف شود، Row_num اجباری است.


ملاحظات:
 • اگر هر دو آرگومان شماره سطر و ستون استفاده شود. INDEX مقدار سلول تقاطع سطر و ستون را بر می گرداند.
 • آرگومان های row_num و [col_num] نمی تواند هر دو صفر یا خالی باشند.
 • تابع INDEX هر نوع داده ای مانند رشته، عددی، تاریخ و غیره را بر می گرداند.
 • Row_num و Column_num باید به یک سلول در یک محدوده اشاره کنند؛ در غیر این صورت تابع مقدار خطا !REF# را بر می گرداند.

تابع INDEX

خوب، اکنون به بررسی اینکه چگونه از تابع INDEX به عنوان یک تابع Worksheet در نرم افزار مایکروسافت اکسل استفاده کنیم، می پردازیم.

تصویر زیر را مشاهده کنید.  اطلاعات وارد شده در ستون F2 تا F6 توسط INDEX در ستون G2 تا G6 آورده شده است.

INDEX Array02 فیلم آموزش نحوه ی استفاده از تابع INDEX و کاربرد آن در نرم افزار اکسل

INDEX Function-Array

OPTR فیلم آموزش نحوه ی استفاده از تابع INDEX و کاربرد آن در نرم افزار اکسلگزینه دوم: فرم مرجعOPTl فیلم آموزش نحوه ی استفاده از تابع INDEX و کاربرد آن در نرم افزار اکسل

 در این مدل INDEX می تواند برای استخراج ارجاعاتی که بیش از یک محدوده تشکیل شده است، استفاده شود. یعنی چندین محدوده را برای تابع مشخص کرده و با دادن شماره سطر، ستون و محدوده، INDEX سلول مد نظر را برمی گرداند.

نحوه کاربرد (Syntax):

 • آرگومان محدوده  (range): آرگومانی اجباری، آرایه مشخص شده یا محدوده سلول.
  • توجه داشته باشید اگر چندین منطقه یا محدوده مستقیما به تابع وارد شود، حوزه ها جداگانه باید با کاما و محدوده ها توسط براکت[ ]از هم جدا شوند.
 • آرگومان شماره سلول (row_num): آرگومانی اجباری،موقعیت ردیف در جدول است که می خواهید مورد جستجو واقع شود. توجه کنید که این موقعیت نسبی ردیف در جدول می باشد و نه شماره ردیف واقعی در برگه اکسل.
  • در صورتیکه مقداری برای ردیف تعیین نشود و یا خالی باشد، جواب تمامی ستون های حوزه ی مورد نظر خواهد بود.
 • آرگومان شماره ستون [col_num]: آرگومانی اختیاری، موقعیت ستون در جدول است که می خواهید مورد جستجو واقع شود.
  •  در صورتیکه مقداری برای ستون تعریف نشده باشد و یا خالی در نظر گرفته شود، جواب تمامی ردیف های حوزه ی انتخابی خواهد بود.
 • آرگومان شماره محدوده [area_num]: آرگومان اختیاری، اگر محدوده اولیه مشخص شده، بیش از یک محدوده باشد. این پارامتر شماره تعداد ناحیه مورد استفاده را مشخص می کند.
  • توجه داشته باشید که حوزه ها به ترتیب مشخص شده باشند.
  • اگر پارامتر [area_num] حذف شود. مقدار پیش فرض است. یعنی مرجع از منطقه اول در محدوده عرضه شده است.


مثال: به شکل های زیر نگاه کنید و مقادیر را بدست آورید.

INDEX Ref 01 فیلم آموزش نحوه ی استفاده از تابع INDEX و کاربرد آن در نرم افزار اکسل

INDEX Ref

در مثال بالا، تابع INDEX مقدار ردیف ۴ و ستون ۲ در محدوده اول را باز می گرداند. این سلول D4 می باشد که مقدار ۶ ارزیابی می شود.

INDEX Ref 02 فیلم آموزش نحوه ی استفاده از تابع INDEX و کاربرد آن در نرم افزار اکسل

INDEX Ref

بر اساس مثال بالا، تابع یک ارجاع به ردیف ۳ ، ستون ۱ در منطقه یا محدوده ۳ ارائه می کند. این سلول B12 می باشد که مقدار ۵ را ارزیابی می شود.

INDEX Ref 03 فیلم آموزش نحوه ی استفاده از تابع INDEX و کاربرد آن در نرم افزار اکسل

INDEX Ref

در مثال بالا شماره سطر خالی یا صفر در نظر گرفته شده است(براساس نکته ی اشاره شده در بالا). INDEX یک ارجاع برای تمام ردیف ۳ در حوزه یا منطقه ۳ ارائه می کند. این محدوده B12:D12 می باشد. نتیجه تابع INDEX سپس به تابع SUM منتقل شده که مقدار ۲۲ از جمع مقادیر حاصل می شود.

 


دانلود فایل پروژه

منبع: فناوری اطلاعات پارسیا

لطفا برای بهبود کیفیت پاسخگویی، سوالات خود را در انجمن های گفتگو مطرح کنید.

علی کرم زاده
علی کرم زاده
اغلب اوقات به فراگیری علوم کامپیوتر می پردازم و علاقه زیادی به اینترنت و شبکه های کامپیوتری دارم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: !! محتوا محافظت شد