آموزش افزودن نماد $ بصورت خودکار برای داشتن سطر و ستون ثابت

error: !! محتوا محافظت شد