بهمن ۱۱, ۱۳۹۶
Merge Cells

فیلم آموزش ادغام کردن سلولهای اکسل – Merge Cells مرج و یکی کردن سلول

ادغام کردن سلولها یا Merge Cells مرج و یکی کردن سلول ها و همچنین لغو ادغام کردن سلولها و پیدا کردن سلولهای ادغام شده در اکسل با حفظ داده ها امکان پذیر است.