پارسیا IT

1431

دقیقه فیلم آموزشی


بیش از 20 ساعت فیلم آموزشی

140

فیلم آموزشی


بیش از 110 ویدیوی آموزشی

6

دقیقه گیف آموزشی


3

گیف آموزشی


آموزش IT

آموزش در زمینه های گوناگون علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات بصورت تصویری و فیلم و گیف